สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา


ถ.เกษตรขันต์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-376-296

อีเมลล์ : warroomthepha@gmail.com

แผนที่การเดินทาง