ปัจจัยหลักที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุ

สภาพร่างกายไม่พร้อมในขณะขับรถ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่โดยตรง การพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายอ่อนล้า ทำให้สมองล้าช้า พร้อมระบบประสาทด้วย สมาธิจะทำให้สูญเสียไปในชั่วขณะ ซึ่งเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะเช่นนั้น ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะขับรถ เพราะบางครั้งอาจเกิดให้ต้องตัดสินใจอะไรกะทันหัน หากสมองไม่ตื่นตัวเต็มที่อาจตัดสินใจผิดพลาดหรือช้าไม่ทันการณ์สภาพรถไม่พร้อมใช้งานนอกจากร่างกายที่เราโฟกัสเป็นหลักให้พร้อมแล้ว อีกเรื่องที่ตามมาก็คือ สภาพรถ ควรตรวจเช็คให้พร้อมใช้งาน บางท่านละเลยขาดความสนใจดูแลเอาใจใส่รถ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ เพราะหากละเลยสภาพรถ รถไม่พร้อมใช้งานก็ไม่ต่างอะไรกับการละเลยชีวิตตัวเองเช่นกันขับรถเร็วและไม่เคารพกฎจราจรปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัย และทุกสถานที่ ที่เราสามารถพบเห็นกันได้บ่อยครั้งอย่างเช่น การการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง ด้วยความที่คิดว่า เพื่อความรวดเร็ว อาจมองว่าเป็นกฎเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่ตระหนักว่าพฤติกรรมแบบนี้ เพียงแค่เสี้ยววินาทีอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุ และกฎอื่นๆยังมีอีกมากที่ทุกคนยังมองข้าม ไม่ยอมเคารพกฎจราจรความประมาทเลินเล่อถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยง ที่มักเกิดขึ้นโดยผู้กระทำไม่ทันคิด หรือบางครั้งอาจจะกระทำโดยไม่ทันคิดหรือรู้ตัว ที่พบเห็นบ่อยก็อย่างเช่น หันหรือก้มไปหยิบจับสิ่งใด การเล่นโทรศัพท์ หรือมีเด็กอยู่ในรถด้วย พฤติกกรมเหล่านี้ จะทำให้ความสนใจของผู้กระทำมักถูกดึงไปจากภาพตรงหน้าหรือถนน โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งก็เรียกง่ายๆว่า ขาดสตินั่นเอง เป็นพฤติกรรมเหล่านี้มักนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้ง่ายที่สุด